Älysopimusten vaikutus sopimusoikeuteen tulevaisuudessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
35+7
Series
Abstract
Perinteinen sopimusoikeus tulee todennäköisesti olemaan murroksessa lähitulevaisuudessa älysopimusten ansiosta. Murrokseen vaikuttavat älysopimusten rinnalla lohkoketjut, kryptovaluutat sekä tekoäly. Lohkoketjut ja kryptovaluutat ovat paljon keskustelua herättänyt aihe, ja niihin liittyykin yhä sääntelyn puutetta sekä kyberrikollisuutta. Tekoälyn nähdään tulevaisuudessa edesauttavan älysopimusten prosessin kulkua, valvontaa sekä toimeenpanoa. Tekoälyn ansiosta toivotaankin helpottavan lakimiesten tehtäviä sekä edesauttamaan tehokasta oikeudellista tiedonhakua. Älysopimusten toivotaan vähentävän riidanratkaisuntarvetta sopimusehtojen noudattamisen puitteissa sekä kohtuullistamaan sopimuksien synnyttämiä kustannuksia, sillä lohkoketjujen ansiosta kolmannen osapuolen sisällyttäminen sopimukseen ei olisi enää välttämätöntä. Älysopimukset kuitenkin ovat vielä kehityksensä varhaisessa vaiheessa, jonka takia erilaisia ongelmia liittyen niiden käyttöönottoon päivittäisessä liiketoiminnassa sekä oikeudellisessa toiminnassa on havaittavissa. Älysopimuksissa nähdään kuitenkin myös merkittäviä etuja perinteisiin sopimuksiin nähden niin liiketoiminnallisesti kuin oikeudellisesti. Älysopimusten täytyy olla täsmällisiä toimiakseen, mikä voi vähentää merkittävästi väärinymmärrysten syntyä sopimuksen solmimisen jälkeen. Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena onkin selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia ja uhkia sopimusoikeuden näkökulmasta älysopimukset voisivat tuoda tulevaisuudessa mukanaan. Tällä hetkellä älysopimukset turvautuvat itsesääntelyn varaan, sillä tulevaisuuden näkökulmasta on suotuisampaa ensiksi tarkastella, minkälaisia ongelmia älysopimukset voisivat kohdata ja tätä kautta säännellä älysopimuksia tarkemmin askel kerrallaan. Viralliset tahot voivat tarkastella jo solmittuja älysopimuksia sekä seurata ja mahdollisesti ennustaa ongelmallisia alueita, mikä voisi luoda turvallisen pelikentän älysopimusten nykyisille sekä tuleville solmijoille.
Description
Thesis advisor
Luukkonen, Marja
Keywords
sopimusoikeus, lohkoketju, kryptovaluutta, älysopimus, tekoäly
Other note
Citation