Yrityksen nettovarallisuuden määrittäminen erityisesti käyttöomaisuuden pitkävaikutteisten menojen osalta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Licentiate thesis
Date
1997
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
186 sivua ;
Series
Description
Keywords
kansainvälinen vertailu, yritysverotus, yritykset, varallisuus, verotus, varallisuusvero, lainsäädäntö, pääomatulot, tulovero, kirjanpito, käyttöomaisuus, anläggningstillgångar, internationell jämförelse, företagsbeskattning, företag, förmögenhet, beskattning, förmögenhetsskatt, lagstiftning, kapitalinkomster, inkomstskatt, bokföring
Other note
MMS ID
999524419206526 | Availability info (Aalto-Primo)
Citation