Moduliprosessoriyksikön yhteiskäytännön toteutuksen suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
1.72
Degree programme
Language
fi
Pages
89
Series
Description
Supervisor
Halme, Seppo J.
Keywords
integrated services digital network, digitaalinen monipalveluverkko, digital switch, digitaalinen puhelinkeskus
Other note
Citation