Differentiaalinen tehoanalyysihyökkäys AES-salausalgoritmia vastaan

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-12-15
Department
Major/Subject
Mikro- ja nanoelektroniikka
Mcode
S3010
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
fi
Pages
55 + 7
Series
Abstract
Tiedon joutuminen ulkopuolisten tahojen haltuun halutaan usein estää käyttämällä salausalgoritmeja. Symmetriset salauslalgoritmit ovat eräs tapa suorittaa salaus. Symmetriset salausalgoritmit käyttävät salaukseen ja salauksen purkamiseen samaa salausavainta. Differentiaalinen tehoanalyysihyökkäys on sivukanavahyökkäys. Sivukanavahyökkäyksissä käytetään hyväksi sauslaitteen vuotamaa tietoa. Differentiaalisessa tehoanalyysihyökkäyksessä hyväksikäytetään elektronisen salauslaitteen tehonkulutuksen riippuvuutta laitteen käyttämästä salausavaimesta. Hyökkäyksellä on mahdollista selvittää salauslaitteen käyttämä salausavain. Differentialiseen tehoanalyysihyökkäykseen tarvitaan salauslaitteen salaamaa salattua tietoa ja tehonkulutusmittauksia laitteesta. Hyökkäykseen tarvitaan oskilloskooppi ja tietokone, joiden avulla mitataan salauslaitteen tehonkulutus ja suoritetaan laskenta. Salatun tiedon ja avainarvausten avulla lasketaan salauslaitteen mahdollisesti tuottamia välituloksia. Välitulosten avulla arvioidaan salauslaitteen tehonkulutusta. Korrelaatioanalyysillä tunnistetaan oikea avainarvaus. Tässä työssä suoritettiin differentiaalinen tehoanalyysihyökkäys kahta AES-salauslaitetta vastaan. Salauslaitteen salausavain saatiin selville yhdellä kolmesta kokeillusta AES-toteutuksesta.

It is often desirable that information is not readable by outsiders. To make information unreadable for outsiders an encryption algorithm is used. Symmetric encryption algorithms uses secred key for encryption and decryption. Differential power analysis attack is a side-channel attack. The attack takes advantage of information about the secret key that leaks trough encryption device's power consumption. Goal of the attack is to find the secret key. Encrypted information and power consumption measurements are needed for differential power analysis attack. An oscilloscope is used to measure the encryption device's power consumption. A computer is used to calculate results. Possible intermediate values are calculated by encrypted information and key guesses. Intermediate values are used to approximate power consumption of the encryption device. Correlation analysis is used to distinguish the correct key guess. In this work differential power analysis attack is performed against two different AES encryption devices. Secret key was found while using one of the three AES implementations that are investigated.
Description
Supervisor
Ryynänen, Jussi
Thesis advisor
Koskinen, Lauri
Keywords
differentiaalinen tehoanalyysi, sivukanavahyökkäys, AES, tehonkulutuksen arviointi
Other note
Citation