Runnin satama ja siihen liittyvä turpeenkuljetustekniikka

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1983
Major/Subject
Vesitalous ja vesirakennus
Mcode
07.12
Degree programme
Language
fi
Pages
82 s. + 25
Series
Description
Supervisor
Sistonen, Harri
Thesis advisor
Kurkela, Veikko
Keywords
Other note
Citation