Globaalin komponenttivalmistusverkoston laadunhallinta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Valimotekniikka
Mcode
Kon-80
Degree programme
Language
fi
Pages
76
Series
Abstract
PURPOSE: To plan quality assurance program to global cast component organization. MATERIALS AND METHODS: Main tools in planning the program are Excel sheets and Word files. Excel sheets are used to plan processes and variables of the system. Detail pains are written on Word files. Interview and discussion are vital in planning of the program. Most vital discussions are done with program coder about construct and possibilities. Within organization are discussions about, which features are important to help everyday work and system boundaries in relation with other programs. Also future needs of quality assurance are discussed with the biggest customer. Using feedback from these discussions the actual planning is done by getting familiar with different casting processes and information those processes produce. Program plan of variables and relations are done using the collected data and knowledge of the production processes. RESULTS: Programs most vital parts and processes are planned and operational. Data input to the program is done by Excel sheets and data analysis is done inside the program. Program includes few data analysis charts, and some additional analysis tools are planned, but not yet operational. Program user group security is working and tested. Also process update plans concerning main processes are ready. Planned updates make it possible to use program without Excel sheets. CONCLUSION: Program plan is in a stage that first commercial version is possible.

TARKOITUS: Suunnitella globaalisti toimivalle valukomponenttiverkostolle soveltuva laadunhallintaohjelma. MATERIAALIT JA MENETELMÄT: Suunnittelu tapahtuu käyttämällä apuna Excel taulukoita muuttujalistojen ja prosessikaavioiden tekemiseen. Tarkempi prosessikuvaus kirjoitetaan Word-tiedostoon. Ennen dokumentointia suunnitelmista keskustellaan järjestelmän koodaajan kanssa, jolloin määritellään toteutustapa ja ohjelman rajoitukset. Järjestelmän kattavuudesta ja rajapinnoista keskustellaan yrityksen sisäisesti sekä myynti- että ERP-henkilöstön kanssa. Suurimman asiakkaan kanssa neuvotellaan heidän tulevaisuuden tarpeistaan ja mihin laadunvarmennuksessa he kaipaavat parannuksia. Pääsääntöisesti suunnittelu tapahtuu tutustuen erilaisiin valmistusmenetelmiin ja prosesseihin, joiden avulla mietitään muuttujarakenne ja relaatiot järjestelmän sisällä. TULOKSET: Järjestelmä toimii yleisimpien valutuotanto- ja laadunvarmistus prosessien osalta. Näiden osalta tiedon syöttö toimii ilman ongelmia käyttäen Excel taulukoita. Tiedon analysointi on mahdollista käyttäen kuvaajia analyyseihin ja tuotantomääriin liittyen. Tietoturvallisuus ja käyttäjäoikeudet ovat käyttökunnossa. Suunnitelmat pääprosessien päivittämiselle ovat valmiita. Nämä päivitykset mahdollistavat Excel taulukoista luopumisen ja tiedon suoran tallentamisen järjestelmään. JOHTOPÄÄTÖS: Järjestelmän suunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa ensimmäisen kaupallisen version toteuttaminen on mahdollista.
Description
Supervisor
Orkas, Juhani
Thesis advisor
Kemppainen, Pekka
Keywords
quality, laadunvarmistus, cast component network, komponenttivalmistusverkosto
Other note
Citation