Outokummun levylouhinta ja sen soveltaminen erilaisiin malmeihin, erikoisesti loivasti kalteviin malmeihin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1946
Major/Subject
Kaivostekniikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
114 s. + liitt. 98
Series
Description
Supervisor
Järvinen, Kauko
Keywords
Other note
Citation