The effect of context on smartphone usage sessions

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
[6] + 119
Series
Abstract
In the past few years the mobile device and mobile services markets have been affected by the strong emergence of smartphones. Smartphones offer a platform for new kinds of applications and services and the devices are more and more integrated into the users' everyday lives. The capabilities of the smartphones give a possibility to collect usage data by using on-device data collection software. The data in tum can be used to infer information about the smartphone usage habits and user behaviour. In this work the collected data, called handset-based data, is used to infer user context information and smartphone usage session information. Our dataset consists of handset-based data from 140 smartphone users. The data has been collected between September 2009 and December 2010. The context of a user has become a hot topic and it is seen as crucial information when trying to develop more personalized mobile services. Smartphone usage sessions depict the usage of smartphones. By examining the characteristics of the sessions it is possible to gain insight on how the smartphones are used. In this work the context information and the usage session information are examined separately first. This includes also the definition of context and the definition of a smartphone usage session. Finally the context and the usage session information are combined to answer the main research question: What are the effects of context on smart phone usage sessions? On an aggregated level, the context information provides an overview about the time usage in different contexts. For example, the users spent on average two thirds of their time at home. The smartphone usage session information reveals that the usage of smartphones in terms of session lengths, the number of sessions and interaction time with the smartphone is much diversified between users. It can be said that there is no "average" user. When combining the context information with the usage session information, the results indicate that the smartphone usage differs to some extent between different contexts.

Viimeisten muutamien vuosien aikana tapahtunut älypuhelinten esiinmarssi on muovannut omalta osaltaan mobiililaitteiden ja mobiilipalveluiden markkinoita uuteen uskoon. Älypuhelimet tarjoavat alustan uudenlaisille sovelluksille ja palveluille, joiden myötä puhelimet integroituvat entistä tiukemmin käyttäjien jokapäiväiseen elämään. Puhelinten ominaisuudet mahdollistavat tämän lisäksi niiden käytön myös datankeruualustoina. Dataa pystytään keräämään suoraan itse puhelimen käytöstä, mutta laitteen tiukka side käyttäjäänsä mahdollistaa käyttäjän muunkinlaisen käyttäytymisen tarkastelun. Tässä työssä kyseistä päätelaitepohjaista dataa käytetään älypuhelimen käyttäjän kontekstin havaitsemiseen, ja älypuhelimen käyttösessioiden tarkasteluun. Käytetty päätelaitepohjainen aineisto sisältää käyttödataa 140 käyttäjältä. Aineisto on kerätty vuoden 2009 syyskuun ja vuoden 2010 joulukuun välillä. Käyttäjän käyttökonteksti ja sen määrittäminen ovat nousseet tärkeiksi seikoiksi etenkin mobiililaitteiden käyttöön liittyen. Käyttökontekstin merkitys korostuu kehitettäessä entistä yksilöidympiä sovelluksia ja palveluita. Älypuhelimen käyttösessioiden ominaisuuksia tarkastelemalla on mahdollista saada yleiskäsitys siitä, miten älypuhelimia käytetään. Tässä työssä käyttökontekstia ja käyttösessiota tarkastellaan ensin toisistaan erillään. Lopuksi näistä saatu tieto yhdistetään ja pyritään vastaamaan pääasialliseen tutkimuskysymykseen: Mikä on kontekstin vaikutus älypuhelimen käyttösessioihin? Yleisellä tasolla kontekstitieto tarjoaa kokonaiskuvan siitä, missä konteksteissa käyttäjät viettävät aikaansa. Esimerkiksi kaksi kolmasosaa kaikesta ajasta vietetään kotona. Älypuhelimen käyttösessioista kerätty tieto paljastaa, että älypuhelimen käyttö vaihtelee huomattavasti eri käyttäjien välillä. "Keskivertokäyttäjää" ei oikeastaan ole olemassakaan. Konteksti ja käyttösessiotieto yhdistettynä antavat tuloksia, jotka viittaavat siihen, että älypuhelimen käyttö vaihtelee kontekstista riippuen.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki
Thesis advisor
Karikoski, Juuso
Keywords
context, konteksti, usage session, käyttösessio, smartphone, älypuhelin, algorithm, algoritmi
Other note
Citation