Interacting with multiple devices in mobile work

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2006
Major/Subject
Käytettävyystutkimus
Mcode
T-121
Degree programme
Language
en
Pages
(8) + 119 s. + liitt. 6
Series
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Oulasvirta, Antti
Keywords
multi-device interaction, monilaitevuorovaikutus, device set, laitejoukko, device system, laitekokoonpano, mobile work, liikkuva työ, mobile devices, kannettavat laitteet
Other note
Citation