Peachies – Animoidut pikaviestintarrat

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
54
Series
Abstract
Peachies on opinnäytetyöksi toteuttamani paketti animoituja ”tarroja”, eli Internetin pikaviestinpalveluissa hymiöiden kaltaisesti käytettyjä kuvia. Niiden tarkoituksena on paitsi nopeuttaa kommunikointia, myös auttaa tuomaan keskusteluun sellaiset vivahteet, jotka häviävät tekstipohjaisessa kanssakäymisessä (kuten ilmeet ja eleet). Tavoitteenani oli luoda monipuolinen kokonaisuus, jonka avulla voin ilmaista itseäni taiteellisesti, mutta joka on myös käytettävä ja samaistuttava muille. Merkittävä ero työssäni muihin tarroihin on suunnittelulähtökohdat. Tutkimukseni perusteella jaan tarrat kahteen ryhmään: hahmolähtöisiin (jolloin tarrat suunnitellaan tietyn olemassa hahmon tai joukon ympärille ja näiden ehdoilla) ja viestilähtöisiin (jolloin ensin määritetään viesti, jonka tarran halutaan lähettävän, ja hahmo luodaan parhaiten ilmaisemaan tätä viestiä). Siinä missä suurin osa markkinoilla olevista tarroista on hahmolähtöisiä, päätinkin luoda työni hahmot parhaiten viestimään tiettyjä tuntemuksia, mikä suunnittelulähtökohtana on uusi ja näin ollen mielenkiintoisempi tapa. Työni tekstiosuus sisältää tutkimusta ja pohdintaa siitä, millaisilla visuaalisilla keinoilla tiettyjä tunnetiloja voi viestiä. Koska ilmiö on suhteellisen uusi, käsittelen myös tarrojen historiaa, taloudellista merkitystä sekä kulttuuria niiden ympärillä.

Peachies is a set of 16 animated “chat stickers” I created as my Bachelors’ thesis. Chat stickers are small images used a lot like smileys in instant messaging services. Their purpose is not only to speed up online conversation, but also to help convey emotions and gestures that are missing from text-based interaction. My goal was to create a versatile ensemble of stickers that express me as an artist, but that other people can also easily use and identify with. The notable difference between my work and most other sticker sets are the design baselines. I divided stickers in two categories based on my research: character based (when stickers are designed around a certain character/team of characters) and message based (where the individual sticker’s message is decided beforehand, and a character is created to best convey this message). While most stickers on the market are character based, I decided to create the different characters on my stickers to communicate pre-set emotions. The written part of my thesis includes research and reflection on conveying emotions through visual means. Because the phenomenon is relatively new, I also covered some of their history, financial significance, as well as culture around them.
Description
Supervisor
Fagerlund, Hilkka-Maija
Thesis advisor
Airola, Sari
Keywords
tarrat, hymiöt, pikaviestimet, chat, Internet
Other note
Citation