Wlan -teknologian rooli Suomen laajakaistamarkkinoilla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2005
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
50
Series
Abstract
Työ käsittelee Suomen Wlan -markkinoita. Työssä esitellään Suomessa käytetyt langattomat ja kiinteät verkkotekniikat. Työssä käydään Case -tyyppisesti läpi Suomen kunnat, joiden alueelle on rakennettu WLAN verkkoja. Työ käsittelee myös BWA-, WDSL- ja WIMAX -tekniikoita. Olemassa olevia ratkaisuja vertaillaan keskenään.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki
Keywords
WLAN markets, WLAN markkinat
Other note
Citation