Martensiittista ruostumatonta terästä olevan teräsaihion leikkauksen tutkiminen puristinhankintaa varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1982
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
03.15
Degree programme
Language
fi
Pages
123 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Ihalainen, Erkki
Thesis advisor
Oraskari, Risto
Keywords
Other note
Citation