Using GPS for synchronizing base stations of TETRA network

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 40
Series
Abstract
TETRA on digitaalinen radiopuhelinjärjestelmä, joka on tarkoitettu viranomais- ja erillisverkkokäytöön. Tämä työ kuvailee TETRA radioverkon tukiasemien synkronointia GPS:n avulla. Radioverkon tukiasemat täytyy synkronoida, jotta voidaan taata nopea puhelunsiirto silloin kun käytetään ilmatiesalausta. Tämän työn tavoite oli luoda säätöalgoritmi, joka mittaa TETRA kehyslaskureita ja säätää OCXO (tukiaseman pääkello) taajuutta. Algoritmi toteutetaan C kielellä. GPS on osoittautunut stabiiliksi ja luotettavaksi menetelmäksi verkon tukiasemien synkronointiin. Taajuus ja kehykset pysyvät hyvin määriteltyjen rajojen sisällä. OCXO taajuuden tarkkuus ja stabiilisuus on lisääntynyt paljon. Kehyssynkronointi ei tietenkään ollut ennen tätä mahdollista.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Hakonen, Markku
Keywords
base station, TETRA, synchronizing, GPS, tukiasema, synkronointi
Other note
Citation