Realistisen vaihtelun tuottaminen iskuäänille

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Conference article in proceedings
Date
2021-11-22
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
6
259-264
Series
Akustiikkapäivät 2021, Akustiikkapäivät
Abstract
Tässä artikkelissa esitellään algoritmi, joka tuottaa hienovaraisia muutoksia iskuääniin. Tavoitteena on parantaa sämpläyksen laatua, missä yksittäisen äänitteen peräkkäinen toisto kuulostaa epäaidolta ja toistuvalta. Äänten spektrien eroja tutkittiin kahdessa äänitteessä, joista ensimmäisessä lyötiin toistuvasti virvelirumpua ja toisessa koputettiin ovea. Spektrianalyysia hyödynnettiin algoritmin kalibroimisessa eri äänilähteille. Kehittämämme algoritmi hyödyntää lyhyttä ja harvaa samettikohinasuodinta ja bassohyllykorjainta satunnaisilla parametreilla, ja tuottaa loputtoman määrän uusia realistisia muunnelmia yhdestä äänitteestä. Muokattujen äänten realistisuutta tutkittiin kuuntelukokeen avulla, jossa verrattiin ehdottamaamme menetelmää aiempaan. Tulokset osoittavat esitetyn algoritmin tuottavan vähintään yhtä realistisen lopputuloksen kuin aiempi menetelmä. Ehdottamamme menetelmä on kuitenkin tehokkaampi, koska se käyttää 77% vähemmän laskuoperaatioita. Uusi menetelmä soveltuu videopelien äänitehosteiden ja tietokonemusiikin elävöittämiseen.
Description
Keywords
akustiikka, audio, äänenkäsittely, äänen värittyminen, äänisynteesi
Other note
Citation
Fagerström , J & Välimäki , V 2021 , Realistisen vaihtelun tuottaminen iskuäänille . in Akustiikkapäivät 2021 . Akustiikkapäivät , Akustinen Seura ry , pp. 259-264 , Akustiikkapäivät , Turku , Finland , 24/11/2021 . < https://www.akustinenseura.fi/wp-content/uploads/2021/11/akustiikkapaivat_2021_s259.pdf >