Interfacing High-Speed Memory with Programmable Logic

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Signaalinkäsittelytekniikka
Mcode
S-88
Degree programme
Language
en
Pages
57
Series
Abstract
Radiotaajuuksien käyttöaste on jo pitkään ollut lähellä täyttä. Langattoman tietoyhteiskunnan kehityksen kannalta on välttämätöntä, että vapaita radiotaajuuksia on saatavilla riittävästi. Taajuuksien jako on toteutettava maailmanlaajuisesti. Käytettävissä olevat taajuudet tulee hyödyntää tehokkaasti, mikä vaatii alan tarkempaa tutkimusta. Radiokanavien tarkka, reaaliaikainen analyysi ei välttämättä ole mahdollista nykyisin käytettävissä olevalla laskentateholla. Radiokanavan informaatio on näytteistettävä ja tallennettava digitaalisessa muodossa jatkokäsittelyä varten. Tietovuon nopeus voi olla suuri, mikä asettaa tiukat vaatimukset tallennusjärjestelmälle. Diplomityössä suunnitellaan ja toteutetaan radiokanavan informaation tallennusjärjestelmä. Järjestelmä liitetään olemassa olevaan Field Programmable Gate Array (FPGA) -pohjaiseen laskentakorttiin, jota käytetään radiokanavan informaation näytteistykseen ja käsittelyyn. Tallennusjärjestelmä toteutetaan käyttämällä FPGA-kehityskorttia. Tallennus tapahtuu Double Data Rate 2 (DDR2) muistimodulille. Työssä esitellään kaksi vaihtoehtoista tapaa miten tallennettuun tietoon päästään käsiksi jatkokäsittelyä varten. Nykyisin saatavilla olevilla muistimoduleilla saadaan sovelluksessa analysoitavaa radiokanavaa tallennettua noin 40 sekunnin yhtämittainen jakso.
Description
Supervisor
Skyttä, Jorma
Thesis advisor
Forsten, Juha
Keywords
FPGA, FPGA, Data Capture, tiedon tallennus, DDR2, DDR2, Reprogrammable Logic, ohjelmoitava logiikka
Other note
Citation