Asuntorakennuttamisen menetelmien kehittäminen Venäjällä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1995
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
77
Series
Description
Supervisor
Kiiras, Juhani
Thesis advisor
Ahvenharju, Matti
Keywords
Other note
Citation