Analysis and upgrade for a slot machine game logic layer

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
fi
Pages
[7] + 58
Series
Abstract
Slot machine games have advanced significantly during last decade. They have wide range of features and graphics that rival last generation console games. Finnish Slot Machine Association (RAY) has developed and provided state-of-the-art slot machine games by incrementally adding new features and making small changes to their software codebase. During ten years this codebase has become awkward and cumbersome. Some refactoring and rewrite has been done to address issues in graphics components, but the codebase governing game logic is still mainly based on code that is ten years old. At the same time, RAY's new strategy demands for shorter development times and better quality games. It is clear that the old game logic isn't up to the task. In this thesis the feature requirements for major game logic upgrade are indentified. The old codebase is analysed based on requirements, and the parts that need refactoring and redesign are presented. A comprehensive software architecture plan is proposed for a new game logic layer that will match the requirements. Game logic template -concept is presented to help bring new features to games in future.

Raha-automaattipelit ovat kehittyneet suomessa ja maailmalla huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Niiden toiminnallisuus monimuotoistuu ja videografiikka lähentelee jo kotitietokoneilla pelattavia pelejä. Suomessa raha-automaattipelejä tarjoavan Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) ohjelmistopohja on kehittynyt vuosien saatossa monimutkaiseksi ja hankalasti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Grafiikan osalta ohjelmistopohjaa on kehitetty ja suunniteltu uudelleen muutamaan otteeseen viiden vuoden sisällä, mutta pelin toimintoja ohjaava logiikkapohja perustuu edelleen noin 10 vuotta sitten tehtyyn koodiin. Samaan aikaan RAY:n strategia painottaa pelikehitykseltä parempaa laatua ja lyhyempiä kehitysaikoja. Vanha logiikkapohja ei enää pysty vastaamaan sille asetettuihin vaatimuksiin uusien ominaisuuksien, laadun tai nopeuden osalta. Tässä työssä selvitetään, millaisia ominaisuuksia käytössä olevan logiikkapohjan pitäisi pystyä tarjoamaan peleille nyt ja tulevaisuudessa, sekä esitetään näistä johdetut vaatimukset logiikkapohjan parannukselle. Työssä analysoidaan vanha logiikkapohja esitettyjen vaatimusten perusteella ja selvitetään, miltä osin se vaatii uudelleensuunnittelua ja toteutusta. Tuloksena esitetään logiikkapohjan parannuksen vaatimat toimenpiteet, sekä uusi arkkitehtuurisuunnitelma, joka toteuttaa esitetyt vaatimukset. Olennaisena osana parannusta esitetään pelilogiikkamalli, joka nopeuttaa ja helpottaa uusien ominaisuuksien käyttöönottoa peleissä.
Description
Supervisor
Takala, Tapio
Thesis advisor
Laakso, Mikko
Keywords
slot machine, raha-automaatti, games, pelit, architecture, ohjelmistoarkkitehtuuri
Other note
Citation