Röntgenografisesti suoritettavien jännitysmittausten tarkkuuden määrääminen ja menetelmän kehittäminen tarkkuuden lisäämiseksi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1958
Major/Subject
Metallitekniikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
73 s. + liitt. 7
Series
Description
Supervisor
Salokangas, J.
Keywords
Other note
Citation