Aktiivilietteen nitrifikaatio- ja denitrifikaationopeuksista yhdyskuntajätevesien käsittelyssä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1992
Major/Subject
Vesihuoltotekniikka
Mcode
Yhd-73
Degree programme
Language
fi
Pages
116 s. + liitt. 7
Series
Description
Supervisor
Kajosaari, Eero
Thesis advisor
Pelkonen, Markku
Keywords
specific denitrification rate, spesifinen denitrifikaationopeus, activated sludge, aktiiviliete, primary sedimentation, esiselkeytys, dissolved oxygen concentration, happipitoisuus, C/N-ratio, pH, separate denitrification unit, C/N-suhde, erillinen denitrifikaatioyksikkö
Other note
Citation