Kaapelikoneen tuotteistaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
83
Series
Description
Supervisor
Kauppinen, Veijo
Thesis advisor
Järvinen, Pentti
Keywords
cost-efficiency, tuotekehityksen kustannustehokkuus, design for manufacture, suunnittelun ja valmistuksen yhteistyö, serial production, sarjavalmistus, cost openness in Supply chain, avoin kustannustietous toimitusverkostossa
Other note
Citation