Päällystetyn paperin pintarakenteen luonnehdinta ja ESCA-menetelmän soveltaminen päällysteen analysointiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Puunjalostuksen kemia
Mcode
Puu-19
Degree programme
Language
fi
Pages
109
Series
Description
Supervisor
Stenius, Per
Thesis advisor
Suontausta, Olli
Keywords
Other note
Citation