Developing a User Interface Framework for Mobile Application Development

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
Tik-111
Degree programme
Language
en
Pages
x + 84 s. + liitt. 9
Series
Abstract
Matkapuhelimia varten kirjoitetut ohjelmat kasvavat ja muuttuvat monimutkaisemmiksi samalla kun matkapuhelimet kehittyvät. Käyttöliittymä matkapuhelinohjelmissa, kuten peleissä on tärkeä osa itse ohjelman toimintaa. Matkapuhelimien ohjelmistokehityksen tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi tässä diplomityössä esitetään käyttöliittymien kehittämiseen tarkoitettu järjestelmä. Esitetyn järjestelmän avulla voidaan kehittää monimutkaisiakin käyttöliittymärakenteita antamalla silti kehittäjälle vapaus käyttää erilaisia visuaalisia tyylejä käyttöliittymissä. Järjestelmää kehittäessä on otettava huomioon sekä käyttöliittymien käytettävyysongelmat että markkinoilla olevien erilaisten matkapuhelinmallien aiheuttamat rajoitukset. Periaate järjestelmässä on, että ohjelmiston kehittäjä voi syöttää käyttöliittymän rakenteen ja sisällön XML tiedostoon. Tämä tiedosto muutetaan sitten pienemmäksi binääritiedostoksi. Binääritiedosto liitetään puhelimessa ajettavaan ohjelmaan, joka näyttää käyttöliittymän ruudulla ja hoitaa kaiken käyttöliittymässä tehtävän navigoinnin. Kaikki käytetyt työkalut ja tiedostoformaatit on suunniteltu varta vasten esitettyä järjestelmää varten parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.
Description
Supervisor
Savioja, Lauri
Thesis advisor
Haaramo, Ville
Tammenkoski, Mika
Leppinen, Lassi
Keywords
Java, Mobiili Java, Mobile Java, käyttöliittymät, J2ME, käytettävyys, MIDP, CLDC, XML, user interface, usability
Other note
Citation