Improving browser user satisfaction by increasing keyboard utilisation

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-10-20
Department
Major/Subject
Informaatioverkostot
Mcode
SCI3042
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
61 + 10
Series
Abstract
Modern web browsers are almost exclusively used with pointing devices, be it mice or touchpads. While this design choice is intuitive and makes the application easy to learn and use, having the option to also be able to perform some actions using keyboard shortcuts would even out the balance between hands. The goal of this thesis was to explore new ways to interact with web pages using keyboard shortcuts. By investigating the individual tasks browser users face in their day-to-day lives, the following tasks were deemed most suitable to be used with shortcuts: scrolling web pages, opening links, and clicking buttons. To add shortcuts for these tasks, a new browser extension was developed for the Mozilla Firefox browser. To gather evidence if these tasks would actually be used by browser users, an experiment was organized. The participants used the extension in a real world setting, performing tasks knowledge workers face daily, such as sending an email and searching the web for information. After the experiment, the participants were interviewed to record their experiences and opinions regarding the extension, keyboard shortcuts and browser usage in general. It was discovered that while scrolling with shortcuts did not appeal to the users, having the option to click elements on web pages with shortcuts was considered a useful addition as an alternative to using the mouse. While shortcuts appealed the most to the participants that were most proficient typists, others could also use them efficiently and enjoyed the possibility of using them in certain scenarios.

Moderneja internetselaimia käytetään lähes yksinomaan joko hiirellä tai kosketuslevyllä. Tämä ratkaisu on intuitiivinen ja sen ansiosta ohjelmiston oppiminen ja käyttäminen on helppoa. Toisaalta, jos selaimissa olisi mahdollista suorittaa joitain toimintoja myös pikanäppäimillä, käsien välinen epätasapaino työmäärän suhteen tasoittuisi. Tämän lopputyön tavoitteena oli tutkia uusia tapoja vuorovaikuttaa internetsivustojen kanssa hyödyntäen pikanäppäimiä. Tutkimalla selaimen käyttöön liittyviä yksittäisiä vuorovaikutuksia, seuraavien odotettiin toimivan parhaiten pikanäppäimillä: internetsivun vierittäminen, linkkien avaaminen, ja nappien painaminen. Näiden toimintojen testaamiseksi oikeiden sivustojen kanssa luotiin uusi selainlaajennos, joka lisäsi selaimeen uudet pikanäppäimet näille toiminnoille. Osana tutkimusta järjestettiin koeasetelma, jonka tavoitteena oli kerätä näyttöä siitä, pitäisivätkö tavalliset selainkäyttäjät edellä mainittuja pikanäppäimiä käyttökelpoisina. Koeasetelman osallistujat käyttivät selainlaajennosta tavallista toimistotyötä vastaavassa ympäristössä, jossa he lähettivät selaimella sähköpostia ja etsivät tietoa internetistä. Kokeen jälkeen osallistujia haastateltiin heidän kokemuksistaan selainlaajennoksen käytöstä. Haastatteluissa havaittiin, ettei sivustojen vierittäminen sovellu hyvin pikanäppäimellä suoritettavaksi tehtäväksi. Sen sijaan pikanäppäintä linkkien avaamiseen ja nappien painamiseen pidettiin hyödyllisenä vaihtoehtona hiiren käyttämiselle. Taitavimmat näppäimistön käyttäjät kokivat pikanäppäimet vaivattomimpana vuorovaikutusmekanismina, mutta muutkin osallistujat käyttivät niitä tehokkaasti ja pitivät niitä hyvänä vaihtoehtona tietyissä tilanteissa.
Description
Supervisor
Sarvas, Risto
Thesis advisor
Sarvas, Risto
Keywords
user experience, user interface design, human-computer interaction, keyboard shortcuts
Other note
Citation