The Role of Management Control Systems in Fostering Innovation

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2024
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
en
Pages
27
Series
Abstract
Sjöholmin kandidaatintutkielma käsittelee johdon ohjausjärjestelmien roolia innovaation edistämisessä teorian ja empiirisen case-tutkimuksen kautta. Viime vuosikymmenten tutkimus johdon ohjausjärjestelmistä osoittaa, että järjestelmät sekä rajoittavat että edistävät innovaatiota ja innovatiivisuutta. Sjöholmin tutkielma tukee tätä käsitystä ohjausjärjestelmien erilaisista vaikutuksista, ja tuo käytännön näkökulman järjestelmien eri käyttötavoista ja niiden tasapainottamisesta suomalaisessa teollisuusyrityksessä.
Description
Thesis advisor
Vaivio, Juhani
Keywords
management control systems, innovation, performance management, innovativeness
Other note
Citation