Johdon laskentatoimen kehittyminen sekä toiminnan byrokratisoituminen tietointensiivisissä pienissä ja pk-yrityksissä. Komparatiivinen case mainostoimistoista

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
laskentatoimi, byrokratia, pienyritykset, pk-yritykset
Other note
Citation