Business and marketing implications for the modern fitness gyms and fitness culture

No Thumbnail Available
Files
bachelor_Isoaho_Antti_2024.pdf (3.57 MB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Markkinointi
Language
en
Pages
36
Series
Abstract
This paper focuses on modern fitness gyms and fitness culture to determine factors that affect the gym experience. Consumers ideals, gender and other psychological and human factors mould the modern fitness culture. Social media accelerates these factors with users having a motive to engage with each other virtually and post content from the gyms in a way extending the experience to followers. Com- petitive advantage of the gyms has transcended from the sole offline to the online world and this paper focuses on what managers should take into consideration in conducting their business.

Fitness-kulttuuri ja kuntosalikokemus Opinnäytetyössäni ”Business and marketing implications for the modern fitness gyms and fitness culture” – “Cultural considerations; how they reflect to gym design and gym experience” tutkin nykypäivän makro-, mikro- ja mesotason kulttuurisia vaikutuksia fitness-kulttuurille ja kuinka ne vaikuttavat modernien kuntosalien suunnittelussa ja kehittelyssä. Erinäiset ja vaihtuvat kuluttajien ideaalit, psykologiset tekijät ja trendit muovaavat kuluttajien tarpeita, jotka heijastuvat kuntosalien suunnitteluun. Paljon tutkimusta on tehty mm. kauppojen viihtyvyydestä ja yritetty erilaisin keinoin ja teorioin optimoida kuluttajien käytöstä kaupassa mutta kuntosalien näkökulmaa kuluttajien kuntoilukokemuksesta ei löytynyt yhtä laajaa tutkimusta. Kuntoilukokemuksen jatkumo virtuaaliseen maailmaan Opinnäytetyöni tarjoaa kirjallisuuskatsauksen fitness-kulttuurista ja kuntosalikulttuurista ja valottaa sosiaalinen median roolia kuluttajien kokemuksissa, jotka heijastuvat älypuhelimien kautta fyysisistä kuntosaleista myös virtuaalimaailmaan. Kuluttajat jakavat kokemuksiaan ja urheilutuloksiaan sosiaalisessa mediassa, jolloin he vääjäämättä tukevat kuntosalin brändiä, sekä omaa henkilöbrändiään, oli kyseessä sitten yksityinen henkilö, tai vaikuttaja. Fitness-kulttuurin, siitä muodostuvien alakulttuurien ja niitä ympäröivän sosiaalisen median ymmärtäminen tarjoaa työkalut johdolle, joka haluaa kehittää kilpailukykyistä ja nykyaikaista kuntosalin liiketoimintaa. Fitness- tai kuntosalibrändin läsnäolo sosiaalisessa mediassa tarjoaa brändille relevanttiutta ja kustannustehokasta mainostilaa. Kuluttajat kokevat sosiaalisen median aikana lisäarvoa, jos kuntosalilla on esimerkiksi puhtaat peilit ja hyvä valaistus, jotka tukevat heidän sisällöntuotantoaan. Tämä lisäarvo heijastuu yritystoimintaan takaisin ansaitun median muodossa. Jatkotutkimus; fitness-kulttuuri ja -teollisuus Opinnäytetyöni kattaa fitness-kulttuurin ilmiöitä mutta ei fitness-teollisuutta. Fitness-teollisuuteen liittyvät mm. erilaiset lisäravinteet ja oheistuotteet jotka liittyvät fitness-elämäntapaan. Jatkotutkimus voisi yhdistää nämä kaksi ja tutkia ilmiötä, jossa kuntosalit lisämyyvät auloissaan elämäntapaa tukevia tuotteita tai jossa he harjoittavat ravintolatoimintaa ruoka-annoksien tai smoothieiden muodossa. Liiketoiminnan laajentamisen mahdollisuudet ydinosaamisesta ovat siis kuntosalin liiketoiminnassa valoisat mutta kilpaillut, joten erilaistumiseen täytyisi markkinalla kiinnittää erityistä huomiota, jota tutkimukseni havainnot tukevat.
Description
Thesis advisor
Mikkonen, Ilona
Keywords
fitness culture, gym atmospherics, gym design, gym experience, customer experience, social media
Other note
Citation