MMIC-pohjaisen radiolinkkipäätteen järjestelmätason analyysejä ja mittauksia

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1998
Department
Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
S-26
Degree programme
Language
fi
Pages
57
Series
Abstract
Tässä työssä on analysoitu ja mitattu valikoituja asioita MMIC-pohjaisesta radiolinkkipäätteestä järjestelmätasolla. Työssä rajoitutaan lähinnä radiolinkkipäätteen RF-osiin ja niihin liittyviin analyyseihin. Radiolinkkipäätteen mikroaalto-osa on toteutettu GaAs-MMIC-tekniikalla ja välitaajuusosa on toteutettu nelikerros-FR4-piirilevylle. Analyyseissä keskitytään vaihekohinaan, modulaattorin epäideaalisuuksien korjaamiseen sekä lähtötehon stabilointiin. Lisäksi esitellään radiolinkkipäätteen tuotekehitysversioille systeemitason mittauksia sekä niiden tuloksia.
Description
Supervisor
Räisänen, Antti
Keywords
radiolink, radiolinkki, radiolänk, MMIC
Other note
Citation