3D Design of Space Structures

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Auto- ja työkonetekniikka
Mcode
Kon-16
Degree programme
Language
fi
Pages
117 s. + liitt. 13
Series
Abstract
Patria Finavicomp Oy:n avaruusrakenneosastolla ollaan siirtymässä Anvil 5000 rautalankamallintamisesta CATIA V4 tilavuusmallintamiseen. Työn tavoitteena on määritellä mahdollisimman tehokas suunnitteluympäristö avaruusrakenteiden 3D-tilavuusmallintamiseen. Suunnittelulta vaadittavien tietojen kartoittamiseksi projektin eri vaiheissa, on selvitetty avaruusrakenteiden tyypilliset suunnittelu- ja valmistusmenetelmät. Niiden perusteella määritellään tehokkaimmat mallinnustavat. Esimerkkinä työssä käytetään Rosetta-avaruusluotaimen suunnitteluprojektia. Kirjallisuuden ja Rosetta-projektin yhteydessä saadun suunnittelukokemuksen perusteella kuvataan tyypillisiä avaruusrakenteita ja suunnitteluprosesseja. Valmistusprosesseihin perehdytään Patria Finavicomp Oy:n työohjeiden ja haastattelujen avulla. Painopiste on kerroslevypaneelien ja koneistettujen osien valmistusprosessien kuvaamisessa, sekä rakenteen kokoonpanon kuvaamisessa. 3D-tilavuusmallintamisen perusteet selvitetään kirjallisuuden avulla. Työssä käydään läpi CATIA:n tilavuusmallintaminen, pintamallintaminen ja kokoonpanojen teko. Suunnitteluprojektin aikana tarvittavat mallit käydään läpi karkeista konseptimalleista detaljimalleihin. Suurien kokoonpanojen käsittelyn ja piirustustuotannon helpottamiseksi, mallien geometria jaotellaan tasoille ja ryhmiin. Työssä selvitetään avaruusrakenteiden kokoonpanon kannalta edullinen elementtien jaottelutapa. Tehokkain suunnitteluprosessi saadaan rinnakkaissuunnittelulla. Pelkän CAD-järjestelmän työkalut eivät ole tähän riittäviä. Tällöin tarvitaan suunnittelun ryhmätyökaluksi tuotetiedonhallintajärjestelmä. Työssä selvitetään alustavasti, millaisia työkaluja on tarjolla. Avaruusrakenteiden suunnitteluun soveltuvin on VPDM, virtuaalisen tuotekehityksen tiedonhallintajärjestelmä. Tuotetiedonhallintajärjestelmällä saadaan kuitenkin suurin etu, kun se otetaan käyttöön koko yrityksessä. Tällöin PDM-järjestelmä on soveltuvin.
Description
Supervisor
Juhala, Matti
Thesis advisor
Pasanen, Sakari
Keywords
space structure, 3D, CAD, avaruusrakenne, VPDM, PDM
Other note
Citation