Aurinkolahden Peruskoulu, avoin oppimisympäristö

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1999
Major/Subject
Arkkitehtuuri III
Mcode
A-8
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Diplomityöni on koulusuunnitelma Vuosaareen. Suunnitelman pohjana on sovelletusti ollut Aurinkolahden peruskoulun arkkitehtuurikilpailu, johon osallistuin talvella 1999. Tavoitteenani oli suunnitella uudenlainen oppimisympäristö, joka tukee tämän päivän koulun pedagogisia ja toiminnallisia tavoitteita. Aurinkolahden koulun kilpailu antoi tähän hyvän tilaisuuden, sillä koulun toiminta-ajatus ja opetussuunnitelma perustuvat uudenlaiseen konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen sekä projektiopetukseen, jossa oppilaat ottavat vastuuta omasta oppimisestaan. Työni kirjallisessa osuudessa olen käsitellyt hieman laajemmin koulun tila-ajatteluun ja koulusuunnitteluun vaikuttavia tekijöitä ja niiden taustoja. Olen tarkastellut asiaa eri näkökulmista: yhteiskunnallinen, historiallinen / arkkitehtoninen, pedagoginen, psykologinen ja toiminnallinen tarkastelu. Eroon lokeroajattelusta Perinteisen koulun tilajäsentely - luokkahuoneet käytävän varrella - erottelee oppilaat, opettajat, toiminnan, ja tiedon erillisiksi yksiköiksi. Käytävä on liikennettä varten ja luokkahuone on tila, jossa varsinainen oppiminen tapahtuu. Suunnittelemani Aurinkolahden koulu sen sijaan on kuin verkko, jossa tilasta toiseen pääsee monta reittiä. Läpikulkureitit eivät ole perinteisiä käytäviä, vaan kulkeminen pienryhmä- ja opetustilojenkin läpi on mahdollista. Pihat rakennuksen sisällä Rakennus on kolmikerroksinen yhtenäinen massa, josta on palasia 'leikattu irti'. Syvä rakennusrunko mahdollistaa verkkomaisen liikenteen ilman keskikäytävää. Muoto ei levittäydy siipinä maastoon, vaan päinvastoin luonto ja valo tulevat aukkojen, terassien ja parvekkeiden kautta sisään rakennukseen aivan rungon keskelle saakka. Uusi hierarkia - luokkahuoneen rooli muuttuu Tämän päivän koulussa luokkahuone on menettänyt merkityksensä opetuksen tilana. Aurinkolahden koulussa perusopetustilat on soluissa, jotka olen jakanut toiminnallisiin vyöhykkeisiin. Keskellä, terassipihan ympärillä, on sosiaalinen äänekkään työskentelyn alue. Tällä vyöhykkeellä tehdään ryhmätöitä, keskustellaan ja valmistellaan projekteja. Tila voi myös toimia projektien tuki- tai esittelytilana ja sen läpi voi vapaasti liikkua. Solun ulko-sivuilla on ryhmänohjaustilojen vyöhyke, eli 'luokkahuoneet'. Vyöhykkeiden välissä on hiljaisen työskentelyn nopat, joissa voi rauhassa keskittyä itsenäiseen opiskeluun. Muut opetustilat (taideaineet, labrat ym...) on ryhmitelty pajoiksi; luonnontiedon paja, työpaja, taidepaja, talouspaja ja ilmaisutaidon paja. Avoin oppimisympäristö Aurinkolahden koulun opetus perustuu pedagogiseen ja toiminnalliseen avoimuuteen. Suunnittelemani koulu on myös olemukseltaan ja ilmeeltään avoin. Suljettuja koppeja ei ole, vaan tilat ovat yhteydessä toisiinsa fyysisesti, toiminnallisesti tai visuaalisesti.
Description
Supervisor
Komonen, Markku
Keywords
Other note
Citation