Η έρευνα, το σκεπτικό σχεδιασμού και η τελική παρουσίαση της έκθεσης «Κοστούμι Χορού και Θεάτρου – Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση» (2008)

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Conference article
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
ell
Pages
25-33
Series
Costume Symposia, Volume 2
Description
Keywords
Other note
Citation
Pantouvaki , S 2020 , ' Η έρευνα, το σκεπτικό σχεδιασμού και η τελική παρουσίαση της έκθεσης «Κοστούμι Χορού και Θεάτρου – Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση» (2008) ' , Costume Symposia , vol. 2 , pp. 25-33 . < http://costume.gr/flash/arxeia/03_PANTOUVAKI.pdf >