Kokemussuunnittelu business-to-business -ympäristössä; Design case: Teollisuustuotteen tuotekokemuksen kohentaminen tuotesuojan kautta

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorRoto, Virpi
dc.contributor.authorRäisänen, Samuli
dc.contributor.departmentMuotoilun laitosfi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisor-, -
dc.date.accessioned2015-10-16T08:37:50Z
dc.date.available2015-10-16T08:37:50Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractLopputyö on tehty Rolls-Royce Marinelle osana FIMECCin UXUS-ohjelmaa (User Experience and Usability in Complex Systems). FIMECCin (Finnish Metals and Engineering Competence Cluster) päämääränä on parantaa suomalaisen metalli- ja konepajateollisuuden kilpailukykyä luomalla yhteistyötä tutkimuksen ja tuotekehityksen saralla. UXUS -ohjelma pyrkii vastaamaan haasteeseen istuttamalla käyttäjäkokemus- (UX) ja käytettävyysajattelua (Usability) ohjelmaan osallistuvien yritysten liiketoimintaan. Yhtenä ohjelmaan osallistuvista yrityksistä toimii Rolls-Royce Oy Ab, joka on sitoutunut edistämään yrityksen ymmärrystä käyttäjistään ja asiakkaistaan sekä heidän kokemuksistaan ollessaan tekemisissä yrityksen tuotteiden kanssa. Yhtenä keinona edistää kyseistä näkökulmaa Rolls-Royce Marine on päättänyt uudelleenkehittää suojan yhdelle potkurilaitteistaan, jonka nykyinen suoja ei kommunikoi yrityksen brändilupausta; ”Trusted to deliver excellence”. Lopputyön päämääränä on luoda ymmärrystä tuotesuojien vaikutuksesta työntekijöiden tuotekokemukseen B2B -kontekstissa. Kokemussuunnitteluprosessia reflektoidaan myös päämääränä ymmärtää näkökulman hyötyjä ja haasteita. Tietämystä on kerätty ja hyödynnetty duaalisen suunnitteluprosessin kautta, jossa suunniteltiin inkrementaalisia sekä radikaaleja tuotesuojia yrityksen potkurilaitteelle. Uusien tuotesuojien merkitystä ja mahdollisia hyötyjä pohdittiin työntekijöiden tuotekokemuksen sekä työn imun (work engagement) näkökulmasta.fi
dc.description.abstractThis thesis is conducted as a part of UXUS-program (User Experience and Usability in Complex Systems) of FIMECC. Aim of the FIMECC (Finnish Metals and Engineering Competence Cluster) is to strengthen the competence of the Finnish metal and engineering industry through creation of collaboration in research and development. By the UXUS-program the aim is targeted through seeding of user experience and usability knowledge into the mindset of the participating companies. As one of the involved companies in the UXUS-program, Rolls-Royce Oy Ab has committed to consolidate the company’s perception of their users and customers and their experiences created through the use or interaction with their products. One of the means to influence the user experience for Rolls-Royce Marine, was to reinvent a cover for one of their thruster products, as the current cover did not communicate the company’s brand promise; ”Trusted to deliver excellence”. The aim of the thesis is to create knowledge on how product covers can affect the employees’ product experience in B2B context. The experience design process is reflected as well in order to understand the benefits and challenges of the given perspective. Gained knowledge is gathered and leveraged through a dual package design process of designing two types of thruster covers; conventional and futuristic. The meaning and value of the new cover ideas are analyzed and evaluated from the perspectives of employees’ product experience and work engagement.en
dc.format.extent113
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18103
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201510164693
dc.language.isofien
dc.programmefi
dc.subject.keywordkokemussuunnittelufi
dc.subject.keywordb2b -kontekstifi
dc.subject.keywordtuotekokemusfi
dc.subject.keywordkäyttäjäkokemusfi
dc.titleKokemussuunnittelu business-to-business -ympäristössä; Design case: Teollisuustuotteen tuotekokemuksen kohentaminen tuotesuojan kauttafi
dc.titleExperience design in business-to-business -context; Design case: Enhancing product experience of industrial machinery through product coversen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
Files