ATK:n mahdollisuuksista myynnin suunnittelun ja valvonnan apuvälineenä eräässä puunjalostusteollisuuden yrityksessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1968
Major/Subject
Liiketalous
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Puunjalostusteollisuus, ATK
Other note
Citation