Systeemiäly 2006

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Date
2006
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
294
Series
Systems Analysis Laboratory Research Reports, B26
Abstract
Systeemiälyviitekehys nousee useasta eri suunnasta. Siihen sisältyy monia keskeisiä yhtymäkohtia oman aikamme eräiden tärkeimpien älyllisten kehityssuuntausten kanssa. Kysymyksessä on synteettinen hanke, jonka pyrkimyksenä on yhdistää teoria ja käytäntö, tekeminen ja ajattelu, yksilö ja yhteisö, realiteetti ja mahdollisuus. Tavoitteena on osoittaa, avata ja rakentaa yhteyksiä sekä mahdollistaa inhimillinen kasvu. Relevantteja taustoja ovat erityisesti: Toimintatutkimus, Onnellisuustutkimus ja positiivinen psykologia, Positiivinen organisaatiotutkimus, Systeemiajattelu, Sokraattisen filosofian perinne, Kompleksisten järjestelmien tutkimus. Kirjan artikkeleissa tarkasteltavia teemoja ovat mm. systeemiälyn olemus, inhimilliset systeemit, vuorovaikutus, emootio-oppiminen, rajoitettu rationallisuus ja elämäntaito, muutos, aika, tuottavuus, positiiviset tunteet, vuorovaikutusten agenttimalli, palkitseminen, tutkimusympäristöt, luomistyö, rakennetu ympäristö, valmentaminen, valta, paha, onnellisuus, noste, parisuhde, inhimillisyys, serendipity, mahdollisuuksien maailma.
Description
Keywords
Systeemiäly
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/URN:ISBN:951-22-8222-4