Turvallinen elämä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Fine Arts
Kuvataiteiden maisteriohjelma
Language
fi
Pages
86
Series
Abstract
Opinnäytetyö Turvallinen elämä on fragmentaarinen kertomus naisista ja kodeista, itsestäni, äidistäni ja isoäidistäni. Työ sisältää taiteellisen osion eli näyttelyn ”Syntymäpäiväkakku ja joululiina” ja kirjallisen osion. Näyttelyssä oli esillä hiili-, lyijykynä- ja puuväripiirustuksia. Kirjallinen osio on rinnakkaiskertomus kuville, jotka myös esitellään tekstin yhteydessä. Pyrkimyksenä on ollut tarkastella, millaisia ihanteita eri vuosikymmeninä on liittynyt niin sanottuun hyvään elämään ja miten juuri koti kietoutuu tähän kysymykseen. Kiintopisteenä on kodin merkitys erityisesti naisille. Teosten päähenkilö elää tässä ajassa, osana tämänhetkisiä yhteisöjään. Mitä tapahtuu, kun odotusten mukainen koti on toteutettu, mutta kaikki ei olekaan täydellistä? Vaikka naiset ovat 1900-luvulla muuttaneet asemiaan osana yhteiskuntaa, jälki kodinhengettären roolista elää ehkä osittain. Entä mitä tapahtuu, kun koti onkin yksineläjän huone? Miten olemassaolon tunne määrittyy? Tarkastelun kohteena ovat tunnetilat, joita kuvatut henkilöt käyvät läpi istuessaan kotonaan, ympäristössä, jonka he ovat ympärilleen rakentaneet. Tuloksena syntyy henkilökuvia, joissa on palasia monista tiloista, henkilöistä ja sukupolvista. Kuvaan itseäni ja tuntemiani ihmisiä. Tutkimusmetodia voi pitää narratiivisena ja autoetnografisena siltä osin, että materiaalina ovat henkilökohtaiset kertomukset, joita dramatisoin. Ne kertovat usein laajemminkin kulttuurisista ilmiöistä. Päiväkirjamerkintöjen kautta mukana kulkevien läheisten lisäksi kertomuksen muut henkilöt ovat naisia noin sadan vuoden ajanjaksolta: kuvataiteilijoita ja yksi filosofi. Psykoanalyytikko-filosofi Luce Irigaray (1932–) on avannut uusia suuntia tarkastella sukupuolisidonnaista puhetta, tunteita ja arvoasetelmia. Maalarit Berthe Morisot (1841–1895), Mary Cassatt (1844–1926) ja Gwen John (1876–1939) puolestaan kuvasivat naishahmoja. Heidän työnsä toimivat visuaalisena johtolankana piirustuksiin. Ne kertovat myös naisen sadan vuoden aikana radikaalisti muuttuneesta asemasta ja antavat viitteitä siihen, mistä tietyt yhä elävät alemmuuden- tai turhautumisentunteet saattavat johtua. Teksti pyrkii sekä valottamaan kuvien tekoprosessia että toimimaan itsenäisenä kokonaisuutena. Sivujuonteena on myös kuvataiteilijan ammatin tarkastelu rakentamalla siltoja nykyisten ja menneiden taiteilijoiden työskentelyn välille.
Description
Supervisor
Mäki, Teemu
Thesis advisor
Åberg, Magdalena
Keywords
koti, nainen, omakuva, piirustus, päiväkirja, home, woman, self-portrait, drawing, diary
Other note
Parts
  • Näyttely Syntymäpäiväkakku ja joululiina, 2011, Galleria Augusta, Helsinki.
Citation