Opintojen merkitys ja onnistumismahdollisuudet : niistäkö on teekkarin motivaatio tehty? : Teknillistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen -hanke

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2010
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Tekstiä (80 s.)
Series
Teknillisen korkeakoulun Opetuksen ja opiskelun tuen julkaisuja, 2/2010
Description
Keywords
Other note
Citation