Myykö hyvä tuote itse itsensä? : pienten teollisuusyritysten markkinointiosaaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Licentiate thesis
Date
1997
Department
Major/Subject
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
214 sivua
Series
Description
Keywords
markkinointi, pienyritykset, marknadsföring, småföretag
Other note
MMS ID
995634194406526 | Availability info (Aalto-Primo)
Citation