Toistuvan käytön vaikutus muottivanerien ominaisuuksiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1980
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
7,43
Degree programme
Language
fi
Pages
116 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kanerva, Peka
Thesis advisor
Hirsi, Hannu
Keywords
Other note
Citation