Tutkimus erään kuumahierreprosessin valuva kalvotyyppisen höyrystimen lämmönsiirron tehostamisesta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1982
Major/Subject
Lämpötekniikka ja koneoppi
Mcode
03.39
Degree programme
Language
fi
Pages
ix + 98 + liitt. (+13)
Series
Description
Supervisor
Fagerholm, Nils-Erik
Thesis advisor
Artamo, Arvi
Keywords
Other note
Citation