Jatkuvatoimisen puolijohdelaserin taajuuden kahdentaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1995
Major/Subject
Mittaustekniikka
Mcode
S-66a
Degree programme
Language
fi
Pages
53
Series
Description
Supervisor
Wallin, Pekka
Keywords
second harmonic generation, taajuuden kahdentaminen, nonlinear optics, epälineaarinen optiikka, diode laser, puolijohdelaser
Other note
Citation