QDS: ohjelmisto pistelähteiden erotteluun Planck-satelliitin datasta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2006
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
fi
Pages
58
Series
Abstract
Planck on Euroopan avaruusjärjestö ESAn vuonna 2008 laukaistava kosmista taustasäteilyä tutkiva satelliitti. Taustasäteilyn ohella Planck- projektissa tutkitaan myös muita radiotaivaan kohteita, kuten aktiivisia galakseja ja Linnunrataa. Aktiivisten galaksien säteily voi vaihdella merkittävästi jopa muutaman vuorokauden sisällä. Koska Planckin tulokset saadaan vasta lennon jälkeen, tarvitaan aktiivisten galaksien tutkimuksessa ohjelmisto, joka erottelee ja analysoi pistemäiset säteilylähteet Planckin datasta lähes reaaliaikaisesti, jolloin tulokset saadaan muutaman vuorokauden kuluttua itse havainnosta. Ohjelmiston havaintojen perusteella hälytetään muita havaintolaitoksia tarkempia jatkohavaintoja varten. Tämän diplomityön aiheena on kyseisen ohjelmiston lopullinen toteutus. Ohjelmisto käsittelee Planckin matalataajuusinstrumentin dataa havaintotaajuuksilla 30, 44 ja 70 GHz. Data käsitellään tunnin mittaisissa jaksoissa, joista kukin muodostaa taivaalla renkaan. Signaalin kohina vaimennetaan ja siitä erotellaan pistelähteet suodattamalla se meksikolaishattuaallokkeen määrittämällä suotimella. Löydettyjä pistelähteitä verrataan tietokannassa oleviin aikaisempiin havaintoihin ja kiinnostavista tehdään hälytys. Lopullisen päätöksen jatkohavainnoista tekee ohjelmiston operaattori. Ohjelmisto tulee toimimaan Planckin matalataajuusinstrumentin datankäsittelykeskuksessa Triestessä Italiassa koko Planck-satelliitin toiminta-ajan.
Description
Supervisor
Soisalon-Soininen, Eljas
Thesis advisor
Lähteenmäki, Anne
Keywords
radio astronomy, radioastronomia, signal analysis, signaalianalyysi, Mexican hat wavelet, aktiiviset galaksit, active galactic nuclei
Other note
Citation