Naulaamalla, bulldogliittimin ja liimaamalla koostettujen puisten kehäsauvojen nurjahdustutkimuksia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1960
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
68 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Niskanen, Erkki
Keywords
Other note
Citation