Mikroliuska-antennien analyysiin soveltuvan kuvalähdeteorian kehittäminen ja testaaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
1.26
Degree programme
Language
fi
Pages
88
Series
Description
Supervisor
Lindell, Ismo V.
Keywords
mikroliuska-antenni, kuvavirtateoria
Other note
Citation