Tien päällysrakenteen suunnittelu- ja kunnossapitojärjestelmät

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Tietekniikka
Mcode
7.10
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 77
Series
Description
Supervisor
Hyyppä, Jussi
Keywords
pavements, päällysteet, pavement management, suunnittelu, maintenance, kunnossapito, päällystystoiminta
Other note
Citation