Pientalojen, talousrakennusten ja maatalouden tuotantorakennusten kustannusarvotaulukoiden ajan tasalle saattaminen ja osittainen täydentäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1985
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
08.20
Degree programme
Language
fi
Pages
172
Series
Description
Supervisor
Virtanen, Pekka V.
Keywords
Other note
Citation