Korkotason vaikutus Euroopan pörssilistattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden velkaantumisasteeseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-10-30
Department
Major/Subject
Kiinteistöjohtaminen
Mcode
M3003
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
39 + 8
Series
Description
Supervisor
Falkenbach, Heidi
Thesis advisor
Falkenbach, Heidi
Keywords
kiinteistösijoitusyhtiö, korkotaso, velkaantumisaste, kiinteistö
Other note
Citation