Outlook of the Information Security in E-Business

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
en
Pages
vi + 84
Series
Abstract
Sähköinen kaupankäynti on yksi nopeiten kasvavista liiketoiminta-alueista tällä hetkellä. Se on kuitenkin vielä verrattain nuori ala, joten monilla yrityksillä on vielä paljon opittavaa ja kehitettävää omissa järjestelmissään. Elcoteq Network Oyj:lla on sähköinen kaupankäynti ollut keskeisenä osana liiketoimintastrategiaa kahdeksan vuoden ajan. Järjestelmien kehittyessä ja liiketoimintaprosessien monipuolistuessa sekä suhdannevaihteluiden myötävaikutuksesta Elcoteq:ssa on kuitenkin ajauduttu tilanteeseen, jossa mm. järjestelmäarkkitehtuuri ja prosessimallit eivät enää vastaa nykypäivän vaatimuksia, ainakaan tietoturvallisuuden valossa. Tämän työn tarkoituksena on analysoida Elcoteq:n nykytilanne ja antaa suosituksia arkkitehtuurin kehittämisestä sekä järjestelmätasolla että maantieteellisesti, jotta se takaisi turvallisen toimintaympäristön sähköiselle liiketoiminnalle. Työn lopputuloksissa otetaan kantaa myös implementointiprosessin kehittämiseen ja eri osajärjestelmien integraatioon. Työ on kautta linjan tehty tietoturvallisuuden näkökulmasta, muitakaan näkökantoja unohtamatta.
Description
Supervisor
Virtanen, Teemupekka
Thesis advisor
Masalin, Sami
Keywords
e-business, elektroninen liiketoiminta, information security, tietoturvallisuus, RosettaNet, järjestelmäarkkitehtuuri, EDI, system architecture
Other note
Citation