Distribution channels for wood products in Russia - Analysis of present situation and trends for future

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorOksanen, Olli
dc.contributor.advisorVirtanen, Jussi
dc.contributor.authorHolopainen, Riikka
dc.contributor.departmentPuunjalostustekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorKairi, Matti
dc.date.accessioned2020-12-04T19:49:51Z
dc.date.available2020-12-04T19:49:51Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractTyön tavoitteena oli selvittää miten puutuotteiden jakelu on järjestetty Venäjän markkinoilla ja millaisia määriä tuotteita kulkee eri jakelukanavia pitkin. Tämän lisäksi selvitettiin millaisia muutoksia on odotettavissa tulevaisuudessa. Kirjallisuusosassa esitettiin lyhyt katsaus Venäjän taloudelliseen tilanteeseen sekä kerrottiin maan metsätaloudesta ja puutuoteteollisuudesta. Työssä käsiteltiin myös rakennustarvike- ja tee se itse-markkinoita Länsi-Euroopassa ja Venäjällä. Työssä käytettyjen metodien (SWOT-analyysi, kasvu-markkinaosuus matriisi, megatrendit ja top ten listat) teoreettisia perusteita kuvattiin niin ikään. Haastattelututkimuksen avulla selvitettiin eri puutuotteiden jakelun rakennetta Venäjällä. Tämän lisäksi kartoitettiin Venäjän puutuoteteollisuuden nykytilaa. Tietoa hankittiin myös teollisuudenalan ja jakelun tulevaisuudennäkymistä. Tutkimuksen aikana havaittiin, että puutuotteiden jakelukanavat ovat suhteellisen kehittymättömiä Venäjällä. Puisten rakennusmateriaalien markkinat ovat hajanaiset ja järjestäytymättömän kaupankäynnin markkinaosuus on huomattava. Yleistäen on mahdollista sanoa, että puutuotteiden jakelu riippuu kolmesta eri tekijästä: yrityksen koosta, tuotteesta ja yrityksen sijainnista. Yrityksen koko määrittelee suuntautuuko yritys vienti- vai kotimaanmarkkinoille. Tuote ja sen loppukäyttö määrittelee minkä jakelukanavan kautta tuote päätyy markkinoille. Puulevyjen jakelu on yleensä kehittyneempää kuin sahatavaran. Yrityksen sijainti määrittelee sen, mitä tuotetta kannattaa valmistaa tietyllä alueella. Tulevaisuudessa jakelujärjestelmät tulevat kehittymään edelleen. Kehitys on jo alkanut suurissa kaupungeissa, joista se jatkuu myöhemmin muille alueille. Kehitys on vahvasti kytkeytynyt yleisen taloudellisen tilanteen kehittymiseen Venäjällä.fi
dc.format.extent108+
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/93141
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120451976
dc.language.isoenen
dc.programme.majorPuutekniikkafi
dc.programme.mcodePuu-28fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keyworddistributionen
dc.subject.keywordjakelufi
dc.subject.keywordsawn wooden
dc.subject.keywordsahatavarafi
dc.subject.keywordwood-based panelsen
dc.subject.keywordpuulevytfi
dc.subject.keywordRussiaen
dc.subject.keywordVenäjäfi
dc.titleDistribution channels for wood products in Russia - Analysis of present situation and trends for futureen
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_17526
local.aalto.idinssi30428
local.aalto.openaccessno
Files