TV-sarjan raamattu luomisen ja myynnin välineenä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Elokuva- ja televisiotuotanto
Mcode
ARTS3005
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
37
Series
Abstract
Opinnäytetyöni tutkii TV-sarjan luomiseen ja myyntiin tarkoitetun dokumentin; series biblen, myöhemmin suomeksi sarjaraamatun merkitystä, muotoa, vaatimuksia ja keskinäisiä eroja. Sarjaraamattu on muodollisesti vakiintunut dokumentti, joka tukee projektia sen myymisen ja luomisen eri vaiheissa. Suomessa sarjaraamattu ei ole vielä täysin vakiintunut käsite, mutta se on enenevissä määrin otettu käyttöön myös kotimaan markkinoilla. Idea täytyy aina myydä jollekin, joten niin tuottajan kuin kirjoittajankin täytyy tuntea vaatimukset, joita sarjamuotoisen sisällön kiteyttämiseen ja esittelyyn liittyy. Tarinakokonaisuudet ovat laajoja, joten jäsentämisen vaade nousee yhä arvokkaampaan asemaan. Miten myydä vaikkapa kahdeksan tuntia draamaa? Miten saada muut näkemään se, mitä itse näkee? Mikä pitchissä on oleellista tuoda esille ja miksi? Työssä käytetään lähdemateriaalina kirjallisuutta, alaan liittyvää tutkimusta ja kahta sarjaraamattua: True Detective- ja Stranger Things- (työnimi Montauk) sarjojen myymisessä käytettyjä dokumentteja. Toinen teoksista tukeutuu tekstuaaliseen sisältöön ja toinen on omaksunut visuaalisemman lähestymistavan. Molemmat sarjaraamatut ovat malliesimerkkejä sekä idean, että valmiin teoksen tasolla, mutta mikä niistä tekee sellaisen? Sihen kandintyöni pyrkii löytämään vastauksen.
Description
Supervisor
Haavisto, Miia
Thesis advisor
Heiskanen, Anna
Keywords
TV-draama, sarjaraamattu, myynti, pitch, käsikirjoittaminen, konseptointi
Other note
Citation