Asiakastyytyväisyysinformaation hyväksikäyttö laatujohtamisessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1995
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
Tuo-22
Degree programme
Language
fi
Pages
(5) + 128 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Lillrank, Paul
Thesis advisor
Kulovaara, Harri
Lepistö, Thomas
Keywords
Other note
Citation