Jalankulkijakeskeisen valaistuksen toimivuustarkastelu

No Thumbnail Available
Files
Pihlajaniemi_Joni_2024.pdf (947.11 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-04-18
Department
Major/Subject
Rakennettu ympäristö
Mcode
ENG3044
Degree programme
Insinööritieteiden kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
31
Series
Abstract
Tässä kandidaatintyössä tutkitaan kirjallisuustutkimuksen avulla valaistuserojen hyödyntämistä liikenteessä. Valaistuserojen hyödyntämistä tutkitaan erityisesti jalankulkijakeskeisen valaistuksen, eli jalkakäytävien muuta liikennettä tehokkaamman valaistuksen näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää jalankulkijakeskeisen valaistuksen toimivuutta ja mahdollisuuksia. Tämä toteutetaan tarkastelemalla valaistuserojen aiheuttamaa mahdollista huomion ohjausta, muutoksia turvallisuudessa sekä vaikutuksia ihmisten liikennekäyttäytymiseen. Lisäksi samalla sivutaan jalankulkijakeskeisen valaistuksen mahdollisuuksia valosaasteen vähentämisessä. Tässä tutkimuksessa saatiin näyttöä siitä, että jalankulkijakeskeisellä valaistuksella olisi hyviä puolia valosaasteen vähentämisen sekä asuinalueiden viihtyisyyden kannalta. Lisäksi tutkimus antoi viitteitä siitä, että valaistuerojen avulla huomiota olisi mahdollista ohjata liikenteessä. Tutkimuksessa ei havaittu turvallisuuden selkeästi vähentyvän jalankulkijakeskeiseen valaistukseen siirryttäessä asutusalueilla. Samalla todettiin kuitenkin tarve käytännön tutkimukselle, jotta tehtyjä havaintoja ja päätelmiä voitaisiin vahvistaa ja tarkentaa.
Description
Supervisor
Ilmavirta, Tuomas
Thesis advisor
Ojala, Jouni
Keywords
valaistus, valaistusero, kontrasti, Liikenne
Other note
Citation